Onderhoud gedenkpark

Duurzaamheid en biodiversiteit: in de samenleving is er steeds meer aandacht voor en ook bij onze stichting zijn wij er constant mee bezig. Wij vinden het belangrijk om ons groenonderhoud steeds duurzamer te maken en ook de wet- en regelgeving dwingt ons tot nieuwe keuzes.

Dit alles heeft een aantal gevolgen voor ons gedenkpark. Omdat we geen gebruik meer (mogen) maken van bestrijdingsmiddelen krijgt het groen kans om nog enthousiaster te gaan groeien. Om dit zoveel mogelijk te beperken hebben we een aantal maatregelen getroffen.

  • Daar waar mogelijk is gras ingezaaid en waar dat niet mogelijk is schoffelen wij met elektrische schoffels.
  • De paden worden een aantal keren per jaar geborsteld en gebrand.
  • Omdat dit duurzame onderhoud meer inspanning vereist, hebben wij ons team inmiddels uitgebreid met een parttime medewerker.

Desondanks kan het zijn dat u door de overgang naar deze nieuwe werkwijze tijdelijk meer onkruid ziet dan u van ons gewend bent.

Wij vragen uw begrip hiervoor en blijven ons ervoor inzetten dat het gedenkpark er verzorgd uit ziet.

Heeft u nog vragen over onze nieuwe werkwijze? Neem dan contact met ons op.